WNK
Załóż kontoZałóż konto Twój koszykTwój koszyk
Zaloguj się
Zapomniałem hasła

Szukaj

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego
Obowiązuje od 8 maja 2024 roku.

Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o.
ul. Apteczna 6,
05-075 Warszawa-Wesoła
z dopiskiem (zwrot)
----------------------------
Sklep internetowy
www.nk.com.pl
tel. (022) 641 56 32
faks (022) 643 64 42
email: sklep.wysylkowy@nk.com.pl

I. Słowniczek:

 • Administrator – Wydawnictwo Nasza Księgarnia sp. z o.o., ul. Apteczna 6, 05-075 Warszawa-Wesoła, NIP: 526-020-52-85 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000038853 Kapitał zakładowy i wpłacony: 96 300,00 PLN.
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.nk.com.pl, sprzedający książki, gry, zabawki oraz produkty cyfrowe za pośrednictwem Internetu.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
 • Konto – indywidualna witryna zawierająca profil Klienta zarejestrowanego w Sklepie.
 • Produkt cyfrowy – produkt w formie pliku cyfrowego, taki jak ebook lub audiobook, który nie jest zapisany na nośniku materialnym i z którego można skorzystać za pomocą urządzenia elektronicznego (takiego jak komputer, tablet, czy inne urządzenie przeznaczone do utrwalania oraz odtwarzania plików cyfrowych).

II. Informacja techniczna:

Do korzystania ze Sklepu niezbędne będzie wykorzystanie urządzenia elektronicznego spełniającego poniższe wymagania techniczne:

 • rozdzielczość pozioma ekranu 1024 punkty i wyższa.
 • użycie przeglądarki Microsoft Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 4+, Opera 10+, Google Chrome 14+, Safari 4+.
 • włączenie obsługi JavaScript i możliwości zapisywania plików cookies.

W przypadku zakupu Produktów cyfrowych, ich prawidłowe wykorzystanie będzie wymagało:

 • skorzystania z właściwego urządzenia elektronicznego (takiego jak komputer, tablet lub czytnik ebook) oraz oprogramowania, przeznaczonego do odtworzenia plików elektronicznych w określonym formacie (takim jak EPUB, MOBI, czy Mp3).

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień. 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.nk.com.pl
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.nk.com.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
 5. W sprawach dotyczących zamówienia Sklep kontaktuje się z Klientem  telefonicznie na wskazany przy składaniu zamówienia numer telefonu lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres e- mail podany przy składaniu zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
  1. wybrać zamawiane towary poprzez kliknięcie ikony "Do koszyka",
  2. wybrać sposób i adres dostawy oraz dane do faktury (mogą to być różne adresy),
  3. wybrać sposób płatności,
  4. zaakceptować zamówienie poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać".
 7. Dokonanie zakupu przez Klienta jest równoznaczne z żądaniem wystawienia faktury VAT oraz wyrażeniem zgody na przesłanie faktury w formie elektronicznej.
 8. Faktura zostanie przesłana do Klienta automatycznie po dokonaniu płatności za zamówienie.
 9. Klient może dokonać zakupu rejestrując i logując się na konto Klienta lub dokonać zakupu bez zakładania konta.
 10. Skorzystanie ze zniżek lub rabatów dedykowanych konkretnym podmiotom takim jak biblioteki i szkoły może wymagać uprzedniego założenia Konta Klienta.
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu. Skorzystanie z promocji może zostać uzależnione od dokonania dodatkowych czynności określonych w regulaminie danej promocji.

IV. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez pocztę elektroniczną, adres email: sklep.wysylkowy@nk.com.pl, lub telefonicznie pod numerem: 22 641 56 32.
 2. Zgłaszane zmiany będą wprowadzane wyłącznie po potwierdzeniu złożenia danego zamówienia przez Klienta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności oraz wszelkie modyfikacje dokonywane przez Klienta będącego Konsumentem będą przyjmowane tylko poprzez pocztę elektroniczną, email: sklep.wysylkowy@nk.com.pl.

V. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje i rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacja o dostępnych aktualnie sposobach i kosztach dostawy jest dostępna jest na stronie https://nk.com.pl/koszty-wysylki/info.html.
 6. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
 7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 8. Sklep realizuje zamówienia z dostawą na terenie Polski. Możliwość realizacji zamówienia zagranicznego jest indywidualnie oceniana przez Sklep.
 9. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia z dostawą poza granice Polski, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem, który indywidualnie ustali możliwość dostawy i koszty wysyłki.
 10. W przypadku zamówienia zagranicznego Klient ponosi koszty opłat celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Koszty i sposób dostawy mogą różnić się w zależności od wybranego sposobu doręczenia przesyłki oraz tego,czy zamówienie jest realizowane na terenie Polski.

VI. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 • Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • przelew bankowy,
 • płatność internetowa za pośrednictwem DotPay lub
 • płatność przy odbiorze.
 • Zamówienie jest przekazywane do realizacji po dokonaniu przez Klienta płatności za zamówienie (wpłynięcie środków na rachunek bankowy Sklepu lub potwierdzenie prawidłowości dokonania płatności przez operatora płatności). W przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze, zamówienie jest przekazane do realizacji po mailowym potwierdzeniu przyjęcia do realizacji.
 • Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności produktów, jednak nie powinien przekroczyć 7 Dni roboczych.

VII. Reklamacje i zwroty

 1. Prawo odstąpienia od umowy:
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Wydawnictwa lub adres e-mail Sklepu - sklep.wysylkowy@nk.com.pl
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu przykładowego formularza, który jest dostępny na stronie Sklepu Załącznik nr 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres Wydawnictwa NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o. wraz z otrzymaną fakturą lub inną informacją umożliwiającą identyfikację zamówienia. Prosimy o umieszczenie na przesyłce dopisku "zwrot".
  4. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów dostawy, na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Zwrot kosztów dostawy nastąpi w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
  7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  8. Zwrot pieniędzy wynikający z odstąpienia od umowy lub w przypadku powstania nadpłaty środków zostanie dokonany natychmiast po weryfikacji przesyłki przez obsługę Sklepu w taki sam sposób, w jaki zapłaty dokonał Klient. W przypadku, gdy zamówienie zostało opłacone za pobraniem - Sklep zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na zwrot płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
  9. Za wyraźną zgodą Klienta zwrot poniesionych opłat może nastąpić w inny sposób niż ten, w jakim dokonana została płatność.

 2. Reklamacje:

  1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
  2. Jeśli zakupiony towar ma wady (zachodzi niezgodność towaru z umową) lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, powinien zostać odesłany wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania co do czynności jakie zdaniem Klienta powinien podjąć Sklep. Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sklep może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego produktu dokonano w Sklepie.
  3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może w pierwszej kolejności żądać jego naprawy lub wymiany. Klient może żądać obniżenia ceny lub zwrotu ceny w związku z odstąpieniem od umowy jeżeli:
   • Sklep odmówił lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową poprzez naprawę lub wymianę;
   • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny bez uprzedniego skorzystania z żądania do naprawy lub wymiany towaru;
   • z oświadczenia Sklepu wynika, że naprawa lub wymiana nie nastąpi w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
  5. Konsument udostępnia towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
  6. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie.
  7. Jeśli konsument żąda obniżenia ceny obniżenie musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  8. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar na koszt Sklepu.
  9. Cena towaru lub kwota o którą cena zostanie obniżona w związku z oświadczeniem konsumenta zostanie zwrócona konsumentowi nie później niż:
   • w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny;
   • w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  10. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  11. W przypadku konieczności odesłania towaru na koszt Sklepu Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  12. Reklamacje mogą być składane listownie lub pocztą elektroniczną – na adres: sklep.wysylkowy@nk.com.pl.
  13. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja bądź listownie.
  14. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (więcej na ten temat: https://polubowne.uokik.gov.pl/). W tym zakresie może on m.in.:
   • zwrócić się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona Konsumentów;
   • zwrócić się o pomoc do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
   • złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Konto

 1. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie. Konto Klienta umożliwia dostęp do dodatkowych opcji takich jak zapamiętanie wprowadzonych wcześniej danych osobowych, biblioteka zakupionych Produktów cyfrowych, dostęp do historii zamówień, czy listy życzeń.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne, a jego utworzenie nie jest warunkiem wykonania zakupów w sklepie, za wyjątkiem zamawiania Produktów cyfrowych.
 3. W przypadku rezygnacji z Konta Administrator usunie Konto oraz wszystkie dane i informacje zgromadzone na tym Koncie.
 4. Administrator może usunąć Konto Klienta, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto jest wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem.
 5. Przed usunięciem Konta Administrator prześle na podany przez Klienta adres e-mail informację o planowanym usunięciu Konta. Klient może sprzeciwić się usunięciu Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Klientowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto może zostać usunięte lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

XI. Szczególne zasady sprzedaży Produktów cyfrowych

 1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie do sprzedaży Produktów cyfrowych, jeżeli inne zasady nie wynikają w niniejszego działu.
 2. Sklep oferuje Sprzedaż Produktów cyfrowych na zamówienie Klienta. Oferta dotyczy wyłącznie Produktów cyfrowych, dla których podana jest informacja o dostępności w Sklepie oraz cena.
 3. Sprzedaż Produktów cyfrowych odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Oznacza to, że zakup Produktów cyfrowych będzie możliwy wyłącznie w przypadku wskazania adresu Klienta na terenie Polski.
 4. Produkt cyfrowy może nabyć wyłącznie Klient, który posiada aktywne konto Klienta w sklepie i dokonuje zakupu po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 5. Zakup Produktu cyfrowego odbywa się poprzez:
  • wybór Produktu cyfrowego (umieszczenie go w koszyku),
  • kliknięcie ikony "IDŹ DO KASY",
  • wybranie dostępnej formy płatności,
  • dokonanie zapłaty.
 6. Z uwagi na charakter Produktów cyfrowych dostępne są jedynie opcje płatności z góry (nie jest dostępna opcja płatności przy odbiorze).
 7. Klient, będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Pliku, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dniu od dnia zawarcia umowy w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który wyraził zgodę na rezygnację z niego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienie od umowy.
 8. W trakcie procesu zakupu Klient będzie mógł zdecydować, czy rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy zakupionych Produktów cyfrowych (w takim wypadku Klient będzie miał dostęp do pliku niezwłocznie po dokonaniu płatności), czy też zachowuje prawo do odstąpienia od umowy (plik zostanie udostępniony Klientowi po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy).
 9. Rezygnacja z prawa odstąpienia od umowy jest ostateczna i nie może zostać wycofana.
 10. Na Koncie Klienta dostępna jest informacja o udzielonej zgodzie na dostarczenie Produktów cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Konto Klienta umożliwia także późniejszą rezygnację z prawa odstąpienia od umowy (do momentu upływu terminu na odstąpienie od umowy). W takim wypadku zamówiony Produkt cyfrowy zostanie udostępniony niezwłocznie po rezygnacji z prawa odstąpienia.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą treść złożonego zamówienia (tj. tytuł publikacji, jego format oraz cenę). Powyższe informacje będą dostępne również na koncie Klienta.
 12. Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty Klient będzie zobowiązany w związku ze sprzedażą mu tego Pliku oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem.
 13. Możliwe jest zamówienie wyłącznie 1 egzemplarza tego samego tytułu Produktu cyfrowego w ramach jednego zamówienia.
 14. Produkt cyfrowy jest udostępniany za pośrednictwem Konta. Klient może pobrać Produkt cyfrowy za pośrednictwem Konta bez ograniczeń czasowych (poprzez kliknięcie przycisku "Pobierz" przy danym produkcie).
 15. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w ciągu 48 h, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 16. W przypadku zamówienia przez Klienta w ramach 1 zamówienia Produktu cyfrowego i zwykłego produktu (niecyfrowego), zamówienie zostanie podzielone na dwa odrębne zamówienia, które będą realizowane oddzielnie.
 17. Zakup Produktu cyfrowego umożliwia Klientowi korzystanie z niego wyłącznie na własny użytek Klienta. Sprzedaż Produktu cyfrowego nie oznacza przeniesienia praw autorskich ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych praw własności intelektualnej zawartych w danym Produktu cyfrowego. Inne niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.
 18. Stosowane zabezpieczenia Produktów cyfrowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem to dla plików w formatach ePUB, Kindle (MOBI), MP3 - watermarking/znak wodny, system ochrony praw autorskich, zapisujący w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie, kto nabył prawo do korzystania z Produktu cyfrowego.
 19. Produkty cyfrowe z zabezpieczeniem "watermarking"/"znak wodny" mogą być pobrane bez dodatkowych opłat na dowolne wskazane przez Klienta urządzenie elektroniczne.
 20. Sklep nie odpowiada za brak możliwości pobrania lub skorzystania z Produktu cyfrowego w związku z brakiem pobrania zaleconej aktualizacji lub niedostosowaniem środowiska cyfrowego Klienta.
 21. Klient może zgłosić reklamację Produktu cyfrowego w szczególności, gdy zakupiony Produkt cyfrowy nie uruchamia się, jest uszkodzony lub nie jest zgodny z umową. Klient jest zobowiązany do współpracy ze Sklepem, w celu wyjaśnienia przyczyn wykrytych nieprawidłowości.

 

X. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wydawnictwem NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o. o .
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego NK.COM.PL dostępną na stronie: https://nk.com.pl/polityka-prywatnosci/info.html .
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2024 r.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.nk.com.pl  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.