WNK
Załóż kontoZałóż konto Twój koszykTwój koszyk
Zaloguj się
Zapomniałem hasła

Szukaj

Regulamin sklepu internetowego

Obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.

Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o.
ul. Apteczna 6,
05-075 Warszawa-Wesoła
z dopiskiem (zwrot)
----------------------------
Sklep internetowy
www.nk.com.pl
tel. (022) 641 56 32
faks (022) 643 64 42
email: sklep.wysylkowy@nk.com.pl

I. Słowniczek:

 • Administrator – Wydawnictwo Nasza Księgarnia sp. z o.o., ul. Apteczna 6, 05-075 Warszawa-Wesoła, NIP: 526-020-52-85 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000038853 Kapitał zakładowy i wpłacony: 96 300,00 PLN.
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.nk.com.pl, sprzedający książki (papierowe, jak i elektroniczne jako pliki audio, EPUB, MOBI) za pośrednictwem Internetu.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta.
 • Konto – indywidualna witryna zawierająca profil Klienta zarejestrowanego w Sklepie.
 • Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku lub na poczcie.
 • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu DOTPAY lub innych systemów płatności on-line.
 • Punkt Odbioru – siedziba Wydawnictwa, w której można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep.
 • Plik – plik elektroniczny lub cyfrowy, zawierający treść (w szczególności e-book, audiobook), przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.
 • E-book – książka w wersji elektronicznej, której treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona jest do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych itp). Pliki z treścią książki mogą mieć postać plików EPUB/MOBI bądź plików w innych formatach oferowanych przez Sklep.
 • Audiobook – nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, MP3 lub innym).
 • EPUB (electronic publication) – standard zapisu służący do publikowania e-booków umożliwiający odczytanie publikacji za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).
 • ADE (Adobe Digital Editions) – bezpłatna aplikacja firmy Adobe umożliwiająca czytanie e-booków (EPUB).
 • MOBI (Format Mobipocket) – format obsługiwany przez czytniki Kindle.
 • Sprzedaż Pliku – Odpłatne Udostępnienie Pliku na zamówienie Klienta, realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie z użyciem Urządzenia Elektronicznego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).
 • Watermark (znak wodny) - system oznaczenia produktów zaszyfrowaną informacją o Kliencie, który zakupił dany produkt.

II. Informacja techniczna:

 • Strona jest zoptymalizowana dla rozdzielczości poziomej 1024 punkty i wyższych.
 • Strona nie wykorzystuje appletów java.
 • Do prawidłowego działania strony w przeglądarce internetowej musi być włączona obsługa JavaScript.
 • Do prawidłowego działania strony w przeglądarce internetowej musi być włączona możliwość zapisywania cookie (w celu przechowywania stanu koszyka i sesji Klienta).
 • Cookies są również wykorzystywane w celach statystycznych (google analytics), przy czym statystyki są anonimowe, w żaden sposób niepowiązane z konkretnymi Klientami.

III. Przeglądarki, na których strona działa prawidłowo, to:

 • Microsoft Internet Explorer 8+
 • Mozilla Firefox 4+
 • Opera 10+
 • Google Chrome 14+
 • Safari 4+

IV. Wymagania techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze sklepem:


Udostępnienie Pliku może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie dzięki wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających podane poniżej wymagania techniczne.


Dla produktów zapisanych w formatach ePUB/MOBI:

 1. komputer klasy PC:
  zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 2 (zalecany Service Pack 3), Windows Vista® (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) lub Windows® 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) lub Windows® 8 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli.
  Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie Adobe Digital Editions lub inne oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu ePUB/MOBI, np. MobiPocket Reader, Calibre;
 2. komputer klasy MAC
  procesor PowerPC®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub v 10.5 z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10, v 10.5 lub v 10.6 z procesorem 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM;
 3. czytnik książek elektronicznych współpracujący z technologią Adobe DRM (dla formatu ePUB);
 4. tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS lub Android i aplikacją współpracującą z technologią Adobe DRM np.: BlueFire Reader, Aldiko (dla formatu ePUB);
 5. czytnik książek elektronicznych Kindle (dla formatu MOBI).

Dla produktów zapisanych w formacie MP3:

 1. komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników/słuchawek lub innych podobnych urządzeń, z zainstalowanym oprogramowaniem do odczytu plików w formacie MP3, np. Winamp, Windows Media Player;
 2. dowolny czytnik plików muzycznych umożliwiający odtwarzanie plików zapisanych w formacie MP3.

V. Przyjmowanie i realizacja zamówień. 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.nk.com.pl
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.nk.com.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" składanych z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
 5. W sprawach dotyczących zamówienia Sklep kontaktuje się z Klientem  telefonicznie na wskazany przy składaniu zamówienia numer telefonu lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres e- mail podany przy składaniu zamówienia.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
  2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
 8. Zasady sprzedaży Plików elektronicznych uregulowane są w Dziale IV niniejszego Regulaminu.


VI. Zmiany w zamówieniach.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez pocztę elektroniczną, adres email: sklep.wysylkowy@nk.com.pl, lub telefonicznie pod numerem: 22 641 56 32.
 2. Zgłaszane zmiany będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności oraz wszelkie modyfikacje dokonywane przez Klienta będącego Konsumentem będą przyjmowane tylko poprzez pocztę elektroniczną, email: sklep.wysylkowy@nk.com.pl.

VII. Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Wyjątek stanowią kody rabatowe - w ich  przypadku promocje podlegają łączeniu.
 5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.
 6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu idostępna jest na stronach www.nk.com.pl.
 7. W przypadku zamówień zagranicznych Klient ponosi również koszty opłat celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone według wyboru Klienta:
  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta,
  2. do Punktu Odbioru,
  3. do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską,
  4. do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.
 9. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

VIII. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury; w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24. dnia od złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 3. W przypadku wybranych książek w plikach elektronicznych Sklep wyłącza możliwość płatności gotówką i za pobraniem.

IX. Reklamacje i zwroty

 1. Prawo odstąpienia od umowy:
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Wydawnictwa lub adres e-mail Sklepu - sklep.wysylkowy@nk.com.pl
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
  3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracany towar prosimy odesłać lub zwrócić osobiście w siedzibie Wydawnictwa NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o. wraz z otrzymaną fakturą. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy – nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów dostawy, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
  6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
  7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. Reklamacje:
  1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
  2. Jeśli zakupiony towar ma wady (zachodzi niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową) lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy odesłać go lub zwrócić osobiście w siedzibie Sklepu wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz lit. c). Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sklep może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego produktu dokonano w Sklepie.
  3. W ramach reklamacji Klient może:
   • zażądać obniżenia ceny
   • odstąpić od umowy
   • zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
   • zażądać usunięcia wady.
  4. W przypadku pierwszej reklamacji możemy nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku produkt zostanie niezwłocznie wymieniony na pełnowartościowy.
  5. Jeśli wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady. okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, zwrócimy pieniądze lub obniżymy cenę według wyboru Konsumenta.
  6. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego towaru przez Klienta do Sklepu ponosi Sklep. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
  7. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików) mogą być składane również pocztą elektroniczną – na adres: sklep.wysylkowy@nk.com.pl.
  8. Reklamacje mogą być też składane listownie bądź w siedzibie Sklepu.
  9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja bądź listownie.

 3. Zwrot pieniędzy:
  1. Zwrot pieniędzy wynikający z odstąpienia od umowy lub reklamacji zostanie dokonany natychmiast po weryfikacji przesyłki przez obsługę Sklepu w taki sam sposób, w jaki zapłaty dokonał Klient, tj.:
   • jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową - zwrot nastąpi bezpośredni na konto karty,
   • jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,
   • w przypadku, gdy zamówienie opłacone było przelewem tradycyjnym - zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem bankowym.
   • w przypadku, gdy zamówienie zostało opłacone za pobraniem - Sklep zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na zwrot płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

    Za wyraźną zgodą Klienta zwrot poniesionych opłat może nastąpić w inny sposób niż ten, w jakim dokonana została płatność.

  2. W każdym przypadku powstania nadpłaty (tj. np. kwota za przesyłkę, jaką klient przelał  na konto Sklepu, pomimo przysługującej mu darmowej wysyłki po przekroczeniu pewnego progu) możesz otrzymać zwrot gotówki w kasie Sklepu  po uprzednim umówieniu terminu z obsługą sklepu internetowego.
  3. Nie dokonujemy zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty. Dyspozycja zwrotu nadpłaty na konto bankowe nastąpi po otrzymaniu przez nas maila wysłanego z adresu znajdującego się w naszej bazie danych.
  4. Zwrot na konto bankowe nastąpi po otrzymaniu przez Sklepu maila, wysłanego z adresu znajdującego się w bazie danych sklepu internetowego, zawierającego dyspozycję zwrotu pieniędzy pochodzących z nadpłaty.

X. Zasady dokonywania zakupów Plików w Sklepie

 1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Klienta. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest informacja o dostępności w Sklepie oraz cena.
 2. Klient może nabyć Plik po złożeniu zamówienia, które następuje  poprzez kliknięcie ikony o nazwie "IDŹ DO KASY" oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą treść złożonego zamówienia (tj. tytuł publikacji, jego format oraz cenę). Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty Klient będzie zobowiązany w związku ze sprzedażą mu tego Pliku oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem.
 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony Plik jedną z dostępnych metod, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem:
  1. przelew elektroniczny;
  2. obciążenie karty kredytowej Klienta;
  3. obciążenie karty płatniczej Klienta.

   Wskazówki dotyczące realizacji płatności są podane w sekcji Pomoc.

 5. Faktura VAT jest wystawiana w formacie PDF. Faktura może zostać przesłana Klientowi na jego żądanie w formie papierowej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.
 6. Zamówiony Plik udostępniany jest Klientowi niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie zamówienia może wyrazić zgodę na wcześniejsze udostępnienie Pliku. Wyrażenie takiej zgody jest jednoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy, przesłane na adres e-mail Klienta, obejmuje informację o udzielonej zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych (Pików) w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na wcześniejsze udostępnienie Pliku, wydanie przez Klienta dyspozycji przelewu, obciążenia karty kredytowej lub płatniczej powoduje udostępnienie Pliku zamówionego przez Klienta na Urządzenie/Urządzenia Elektroniczne wskazane przez Klienta. Udostępnienie następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres mailowy wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie udostępnienie Pliku. Zamówione pliki zostaną udostępnione Klientowi po weryfikacji zamówienia. W przypadku płatności poprzez system operatora płatności elektronicznych (np. DOTPAY) realizacja następuje automatycznie, nie później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż w ciągu 15 minut od chwili złożenia zamówienia.
 8. W przypadku opłacenia przez Klienta  zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w ciągu 48 h, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 9. Klient, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik z wykorzystaniem Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany niniejszy Plik – bez ograniczeń czasowych. Ponadto pliki z zabezpieczeniem "watermarking"/"znak wodny" mogą być pobrane bez dodatkowych opłat na dowolne wskazane przez Klienta Urządzenie Elektroniczne.
 10. Klient, będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Pliku, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dniu od dnia zawarcia umowy w sposób określony w dziale IX ust. 1 niniejszego Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych (Pliki), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienie od umowy.
 11. Sprzedaż Pliku umożliwia Klientowi korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek Klienta. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw autorskich ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych praw własności intelektualnej zawartych w danym Pliku. Inne niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.
 12. Stosowane zabezpieczenia Plików przed nieuprawnionym wykorzystaniem to dla plików w formatach ePUB, Kindle (MOBI), MP3 - watermarking/znak wodny, system ochrony praw autorskich, zapisujący w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie, kto nabył prawo do korzystania z Pliku.


XI. Konto

 1. W przypadku rezygnacji z Konta Administrator usunie Konto oraz wszystkie dane i informacje zgromadzone na tym Koncie.
 2. Administrator może usunąć Konto Klienta, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto jest wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem.
  Przed usunięciem Konta Administrator prześle na podany przez Klienta adres e-mail informację o planowanym usunięciem Konta. Klient może sprzeciwić się usunięciu Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Klientowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto może zostać usunięte lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Każdy z Klientów posiadających Konto ma do dyspozycji następujące użyteczności:
  1. Recenzje – w ramach tej usługi Klient może wyrażać swoje opinie o publikacjach oferowanych w Sklepie.
  2. Do pobrania – w ramach tej usługi Administrator zapewnia hostowanie Plików pobranych przez Klienta przez cały czas działania Usługi.
 4. Zabronione jest używanie treści o charakterze bezprawnym. Sklep zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Klientów, w sytuacji gdy treści dostarczone przez Klienta mają charakter bezprawny.


XII. Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w tym w związku ze Sprzedażą Plików), będą przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji tych usług oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), a także w celach marketingowych, w przypadku gdy Klient zamawia newsletter. Klient nie ma obowiązku przekazania swoich danych osobowych, przy czym:
  1. niewskazanie adresu e-mail uniemożliwia realizację zamówienia na Sprzedaż Pliku;
  2. niewskazanie imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 2. Usługi dodatkowe mogą być świadczone przy wykorzystaniu przez Klienta pseudonimu. Adres e-mail wskazany przez Klienta w związku ze Sprzedażą nie musi zawierać danych identyfikujących Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, które uniemożliwiają realizację zamówienia.
 3. Każdy Klient może żądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – ich poprawienia lub usunięcia.
 4. Informacje handlowe dotyczące Administratora oraz jego kontrahentów będą przesyłane w formie newslettera wyłącznie tym Klientom, którzy zamówią przesyłanie newslettera. Klient, który zamówił newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres: webmaster@nk.com.pl z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów lub zmianę w ustawieniach Konta.
 5. Niezależnie od postanowień ust. 1–4, Sklep, na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać dane eksploatacyjne Klientów (czyli dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie), tj.:
  1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadane na podstawie przekazanych przez niego danych;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Administrator udziela informacji o danych przekazanych przez Klienta oraz o danych, o których mowa w ust. 5, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 7. W przypadku otrzymania przez Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz treści tej wiadomości.
 8. Po zakończeniu przez Klienta korzystania z usług Sklepu Sklep może przetwarzać dane o Kliencie, o ile są one niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług oraz dopuszczone do przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej z Klientem umowy.
 9. Za zgodą wyrażoną przez Klienta Sklep może przetwarzać jego dane po zakończeniu usługi, jeżeli jest to niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep. W celach, o których mowa w niniejszym postanowieniu, Sklep może korzystać z danych osobowych Klienta po uprzednim usunięciu oznaczeń identyfikujących, chyba że Klient wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 10. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wydawnictwem NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o. o .
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.nk.com.pl  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.