Autorzy Naszej Księgarni
Paweł Lis

Paweł Lis

archeolog, wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2009 roku kierownik Grodziska Żmijowiska, oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Pomysłodawca i twórca funkcjonującego tam ośrodka archeologii doświadczalnej. Autor ponad 50 publikacji z dziedziny archeologii. Od roku 2004 organizator Warsztatów Archeologii Doświadczalnej, w trakcie których realizowane są programy poświęcone wczesnośredniowiecznej ceramice naczyniowej, pożywieniu Słowian, metalurgii i obróbce żelaza, dziegciarstwu oraz budownictwu obronnemu. Dorobek pierwszych dziesięciu lat archeologicznych eksperymentów opublikowany został w pracach zbiorowych pod jego redakcją: "Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim" i "Archeologia doświadczalna w Grodzisku Żmijowiska". Współautor wydanej w roku 2009 książki "Kuchnia Słowian. O żywności, potrawach i nie tylko…".

Książki tego pisarza:
Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwaniu dawnych smaków