Autorzy Naszej Księgarni
Katarzyna Marciniak

Katarzyna Marciniak

(1978)
historyk literatury, filolog klasyczny, italianistka, absolwentka MISH UW, uczennica prof. Jerzego Axera. Jest profesorem nadzwyczajnym, Dyrektorem Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Za rozprawę doktorską otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP. Jest laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców i Nagrody Naukowej "Polityki". Należy do Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Jest stypendystką Fundacji Alexandra von Humboldta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji "Instytut Artes Liberales", Rządu Włoskiego, beneficjentką programu Mobilność Plus Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz grantu Harvard University Loeb Classical Library Foundation. Dla starszych czytelników napisała Mitologię grecką i rzymską (2010), za którą otrzymała Nagrodę Historyczną Klio. Najmłodszych czytelników wprowadza w świat mitów książką Moja pierwsza mitologia (2013).
Katarzyna Marciniak jest też autorką wierszy dla dzieci, w których łączy tradycje klasycznej poezji dziecięcej z nowoczesną treścią. Pisze m.in. o kotach surfujących w internecie, o komarach, które tańczą tango, i o mułach korzystających ze zmywarki. Jej utwory ukazały się już w kilkunastu antologiach poetyckich.
W 2013 roku decyzją Kapituły przy Radzie Języka Polskiego Katarzyna Marciniak otrzymała tytuł Młodego Ambasadora Polszczyzny.

Strona internetowa autorki: http://www.al.uw.edu.pl/pl-38

Książki tego pisarza: