Autorzy Naszej Księgarni
Julian Tuwim

Julian Tuwim

(1894-1953)
poeta, tłumacz, satyryk, autor nowatorskich w formie i treści utworów dla dzieci, z których wiele należy do najlepiej znanych wierszy w historii literatury polskiej (by wspomnieć choćby "Słonia Trąbalskiego", "Ptasie radio" oraz "Lokomotywę"). Wśród jego najważniejszych dzieł dla dorosłych trzeba wymienić tomy wierszy "Czyhanie na Boga", "Sokrates tańczący", "Siódma jesień", "Słowa we krwi", "Treść gorejąca", poemat satyryczny "Bal w Operze" oraz pisany na przymusowej emigracji poemat liryczno-epicki "Kwiaty polskie". Julian Tuwim był jednym z założycieli grupy poetyckiej Skamander, wieloletnim współpracownikiem "Wiadomości Literackich" (w których ukazywały się jego pierwsze utwory przeznaczone dla najmłodszych) i "Szpilek". Dał się poznać także jako tłumacz, między innymi Puszkina i Gogola. Razem z Janem Brzechwą jest twórcą nowoczesnej szkoły poezji dziecięcej – błyskotliwej formalnie, wykorzystującej całe bogactwo artystycznych środków wyrazu, często posługującej się purnonsensem, kalamburem, groteską, a odrzucającej sztywny gorset dydaktyzmu. W Instytucie Wydawniczym "Nasza Księgarnia" ukazały się m.in. jego "W aeroplanie", "Pan Maluśkiewicz i wieloryb", "Spóźniony słowik", "Lokomotywa i inne wesołe wierszyki dla dzieci", "Cuda i dziwy", "Zosia Samosia i inne wierszyki", "Okulary".
Książki tego pisarza: