Autorzy Naszej Księgarni
Jarosław Mikołajewski

Jarosław Mikołajewski

(1960)
Poeta, pisarz i tłumacz, autor książek dla dzieci, eseista i publicysta. Był wykładowcą w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2006–2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie. Laureat wielu nagród literackich i artystycznych, m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, św. Brata Alberta, Barbary Sadowskiej, dwukrotnie Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz Nagrody "Nowej Okolicy Poetów". Za zbiór esejów Rzymska komedia był nominowany do Nagrody Literackiej Nike (2012). Tłumaczył m.in. utwory Dantego, Petrarki, Leopardiego, Ungarettiego, Pasoliniego. Z klasyki literatury dziecięcej przełożył na język polski m.in. Pinokia Carla Collodiego (2011) i kilka utworów Gianniego Rodariego. Dla Wydawnictwa "Nasza Księgarnia" przetłumaczył poruszającą i mądrą książkę Angeli Nanetti Mój dziadek był drzewem czereśniowym.
Napisał kilka utworów dla dzieci, m.in.: ZOO, Wszyscy mają psa tylko nie ja, Kreska i kropek, Święty Mikołaj.
Jego twórczość jest tłumaczona na wiele języków.
Książki tego pisarza:
Opowieści biblijne