Historia

HISTORIA

"Nasza Księgarnia", jedna z najstarszych oficyn wydawniczych w Polsce, powstała w 1921 roku jako spółka akcyjna. Jej statut zatwierdzony został w czerwcu 1921 r. przez ówczesnego Ministra Przemysłu Handlu oraz Ministra Skarbu. Działalność edytorską firma rozpoczęła w sierpniu 1921 roku.

W okresie międzywojennym przewagę w produkcji wydawniczej stanowiły książki metodyczne dla nauczycieli oraz podręczniki szkolne. Książki dla dzieci, choć ich udział ilościowy w ogólnej produkcji był znacznie mniejszy, odznaczały się niską ceną i bogatą, jak na owe czasy, szatą graficzną. Do września 1939 r. nakładem NK ukazały się ogółem 454 tytuły.

W latach 1939-1945, w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej, "Nasza Księgarnia" nie przerwała swej działalności wydawniczej, zmieniła tylko jej formy, przystosowując je do warunków pracy konspiracyjnej.

Po wojnie, 10 czerwca 1945 r., Wydawnictwo przekształca się w spółdzielnię pod nazwą Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia". Wydawnictwo rozwija się dynamicznie - z roku na rok zwiększa się kilkakrotnie liczba wydanych tytułów, powstaje szeroka sieć własnych placówek księgarskich w całej Polsce, powstają również własne drukarnie w Warszawie, Piotrkowie i Radomsku.

W dniu 1 stycznia 1954 r. Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" staje się przedsiębiorstwem państwowym. Początkowo nazwa przedsiębiorstwa brzmi "Państwowe Wydawnictwo Literatury Dziecięcej Nasza Księgarnia". W lutym 1960 r. decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki nazwa zostaje zmieniona na "Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia".

Do autorów najdłużej i najściślej związanych z Wydawnictwem należą: Alina i Czesław Centkiewiczowie, Hanna Ożogowska, Czesław Janczarski, Jan Brzechwa, Adam Bahdaj, Helena Bechlerowa, Irena Jurgielewiczowa, Edmund Niziurski, Janusz Domagalik, Ewa Szelburg-Zarembina, Hanna Januszewska, Irena Tuwim, Anna Kamieńska, Ludwik Jerzy Kern, Wanda Chotomska, Ewa Nowacka, Marta Tomaszewska...

Kolejny etap w dziejach "Naszej Księgarni" to lata 1990-1992, kiedy na fali przemian ustrojowych i ekonomicznych doszło do likwidacji firmy państwowej i jej przekształcenia w firmę prywatną o statusie prawnym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. We wrześniu 1991 r. załoga Wydawnictwa poprzez referendum podjęła decyzję o prywatyzacji. Spółka przyjęła nazwę Wydawnictwo "Nasza Księgarnia" i rozpoczęła działalność gospodarczą w grudniu 1992 r.

Dużą rolę w kształtowaniu planów wydawniczych odgrywają książki przekładowe. "Nasza Księgarnia" utrzymuje szerokie kontakty z wydawnictwami zagranicznymi praktycznie w całej Europie, a także w USA i Kanadzie. Mamy wyłączne prawa do publikacji w języku polskim takich bestsellerów światowych, jak książki Astrid Lindgren, 9-tomowy cykl o Muminkach Tove Jansson, "Kubuś Puchatek" i "Chatka Puchatka" A.A. Milne´a z oryginalnymi ilustracjami Ernesta Sheparda, cykl o Mikołajku znakomitej spółki autorsko-ilustratorskiej Sempé i Goscinnego. Wydawnictwo pilnie śledzi również nowości zagraniczne, starając się przybliżyć polskim czytelnikom najciekawsze wydarzenia literackie na świecie.

Nawiązując do tradycji, wydawnictwo podjęło działalność w dziedzinie książek edukacyjnych, przeznaczonych dla przedszkoli i młodszych klas szkoły podstawowej. Redakcja może poszczycić się sukcesami - publikacje przygotowujące do nauki w szkole, takie jak "Zeszyt pięciolatka", "Zeszyt sześciolatka", "Elementarz pięciolatka" i "Elementarz sześciolatka" oraz książeczki pomocnicze dla uczniów klas I-III, jak: "Moje pierwsze litery", "Ortografek w pierwszej klasie" czy "Zeszyty lektur" dla klas I-IV zyskały uznanie metodyków i pedagogów i cieszą się dużym powodzeniem na rynku.

"Nasza Księgarnia", będąc wydawnictwem z bogatym dorobkiem, dysponuje dużym potencjałem intelektualnym i programowym, doświadczoną kadrą pracowniczą, wypróbowanym zapleczem autorskim. Z powodzeniem łączy najlepsze tradycje z nowoczesnością, starając się sprostać wymaganiom współczesnych czytelników. Ambicją Wydawnictwa jest, aby młody czytelnik otrzymał książkę piękną i wartościową, która nosi cechy najwyższej jakości. Próbujemy w trudnym czasie przemian, ciągle kształtującego się rynku książki, zmian technologii i organizacji produkcji, wypracować takie metody i ustalić takie kryteria pracy nad książką, aby skutecznie mogła konkurować z wszelkimi masowymi środkami audiowizualnymi.