Autorzy Naszej Księgarni
Anthony E. Wolf

Anthony E. Wolf

Dr Anthony E. Wolf jest specjalistą psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Niegdyś prowadził rubrykę w magazynie "Child", obecnie pisze dla wydawanego w Toronto "Globe and Mail". Jest autorem wielu książek na temat wychowania, między innymi: Get Out of My Life, but First Could You Drive Me and Cheryl to the Mall? (Wynoś się z mojego życia, ale najpierw podwieź mnie do sklepu) oraz Why Did You Have to Get a Divorce? (Dlaczego musieliście się rozwieść).